Tuesday, December 13, 2016

TÂM THỨC


Năm xưa thầy mở tâm thức tối
Lệ rơi tóc xuống quyết lòng tu
Bao người theo gót bước chân người
Tâm chấp thiên cảnh quê khó về

E.N Winter 2016