Friday, July 7, 2017

KHẾ LINH- NGŨ HÀNH-HƯỚNG NHÀ TỐT XẤU- HƯỚNG NGŨ QUỶ-ĐỊA LÝ BÁT TRẠCH- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

Khi định hướng nhà chúng ta nên đứng hướng mặt ra cửa chính của căn nhà