Friday, November 17, 2017

NGỌC SÁNG


Ngọc sáng Thiên gia mơ thấy có
Lời vàng Thiên cảnh Ân sư nhắc
Đi về nơi ấy nhẹ tơ hồng
Tịnh lòng với cảnh đẹp Thiên Cung
Mấy ai thân tịnh với Tiên đồng
Ngoại thân ra vào thi thơ phú
Vía mong mỏi chờ xa lắm xa


E. N de Hersft 2017